0212 6608098 - 0212 6608099

SİNİR BLOKAJI

Ağrı tedavisinde en yaygın kullanılan yöntemlerden bir olan sinir blokları, aynı zamanda en etkili yöntemlerin başında gelir. Omurga ve eklem hastalıklarının çoğunda görülen ağrı spazm kısır döngüsünün kırılması kritik bir öneme sahiptir. Örneğin; donuk omuz rahatsızlığı olan birinde ağrı bazen o kadar şiddetlidir ki, hastanın koluna dokunduğunuz anda bile şiddetli ağrı hisseder. Kolunu kasar ve hareket ettirmenize izin vermez. Dolayısıyle bu tür hastalarda fizik tedavi ile kolu açmaya çalışmak  kasılmayı daha da arttırır,  kasılma ağrıyı arttırır ve kısır döngü böylece devam eder. Oysa ki öncelikle hastanın ağrısını kesip, sonrasında fizik tedaviye başlanırsa bu ağrı – spazm kısır döngüsü ortadan kalkacak ve hasta fizik tedaviye ve germe egzersizlerine yanıt verecektir.

Sinir blokları ile ilgili birçok hastamızın haklı olarak sordukları bir soru var. İlacın etkisi geçince ağrı tekrar geri gelmez mi? Hayır. Lokal anestezik ilaçların sinir üzerine uygulanması sonrası ortaya çıkan ağrı kontrol süresi ilacın etkisi geçtikten sonra bile çok uzun süreler devam edebilir, hatta kalıcı tedavi bile sağlayabilir.

Sinir bloklarının görüntüleme altında yapılması genellikle gereklidir. Özellikle ultrason görüntüleme altında yapıldığında riskler azalmakta, tedavinin başarı şansı da artış göstermektedir. Bazı durumlarda skopi dediğimiz röntgen cihazı eşliğinde de sinir blokaj tedavileri yapılabilmektedir.

Sinir bloklarında risk var mıdır?

Sinir blokaj tedavilerinde risk çok düşüktür. Kullanılan ilaca bağlı alerji, tansiyon düşmesi, nabız düşmesi, havale, enfeksiyon, ağrıda geçici artış gibi yan etkiler çok nadir olarak görülebilir.

Kliniğimizde uyguladığımız sinir blokaj tedavilerinden bazıları:

 • Ultrason eşliğinde oksipital sinir blokajı: Dirençli boyun ve baş ağrısı ve migren tedavisinde etkilidir.
 • Ultrason eşliğinde supraorbital ve trigeminal sinir  dallarına yönelik blokaj: Dirençli yüz nevraljisi ve migren tedavisinde etkilidir.
 • Ultrason eşliğinde paravertebral blok: Dirençli sırt ağrılarının tedavisinde etkilidir.
 • Ultrason ve skopi eşliğinde interkostal blok: Dirençli sırt , göğüs ve zona ağrısında etkilidir.
 • Ultrason eşliğinde brakial plexus blok: Dirençli kol ağrısı , complex bölgesel ağrı sendromu tedavisinde etkilidir.
 • Omuzun supraskapuler sinir blokajı: Omuz ağrısının tedavisinde oldukça etkilidir.
 • Siyatik sinir blokajı: Bacak ağrısı ve piriformis sendromu tedavisinde etkilidir.
 • Tibial sinir blokajı: Ayak ağrısı, topuk dikeni tedavisinde etkilidir.
 • TAP blok: Kronik pelvik ağrı ( kornik alt karın ağrısı ) tedavisinde etkilidir.
 • Epidural bloklar: Bel ve boyun fıtıklarının tedavisinde etkilidir.
 • Dorsal skapuler sinir blokajı: Bu sinirin sıkışma sendromunda etkilidir.
 • Lateral femoral kutanöz sinir blokajı: Mareljia parestetika tedavisnde etkilidir.
 • Femoral sinir blokajı: Bacak ağrısında etkilidir.
TEŞHİS ve TEDAVİ İÇİN RANDEVU ALIN
Spor yaralanmaları , Eklem ağrıları ve Kas-iskelet sistemi rahatsızlıklarınızın sizi yavaşlatmasına izin vermeyin. Bakırköy Ağrı Merkezinden bugün teşhis için randevu alın ve birinci sınıf uzmanlarımızdan oluşan takımımız ağrı ve yaralanmalarınızı tedavi etsin. Şiddetli ağrılarınız hafiflesin ve aktif yaşam stilinize geri dönün.